Ochrona Prawna

Ochrona Prawna

Beata Wielopolska oświadcza, że:

  • Jest wyłącznym twórcą i właścicielem zdjęć opublikowanych na stronie www.wielopolska.art.pl, chyba że inaczej odnotowane.
  • Wraz z Bożeną Motylewską-Wielopolską jest twórcą i właścicielem kostiumów autorskich opublikowanych na stronie www.wielopolska.art.pl.
  • Jest wyłącznym twórcą koncepcji TEATRU MUZYKI I MASKI „VENEZIA”, jak również twórcą aranżacji scenicznych dla tegoż Teatru (dobór muzyki, scenariusz, reżyseria, tytuł produkcji) – we współpracy z choreografami Ryszardem Wojtalą i Wacławem Gaworczykiem.

Powyższa twórczość podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr. 80, poz. 904), jak również na podstawie przepisów z zakresu prawa karnego. W przypadku jakichkolwiek naruszeń autor oraz współautorzy będą dochodzić swoich roszczeń zgodnie z powyższymi normami prawnymi.

Wykorzystanie w jakikolwiek sposób wyżej wymienionej i prezentowanej na stronie www.wielopolska.art.pl twórczości poprzez osoby trzecie jest możliwe tylko i wyłącznie za pisemną zgodą autora/autorów oraz na uzgodnionych warunkach.